بنچاق/ پارک نیکمرام_ طبقه_ ۴واحد_ طبقه اول و چهارم_ متراژ کل: ۱۴۷ متر_ زیربنا: ۱۳۵ متر_ نوساز