بنچاق/ خیابان استاد معین_ ۳ طبقه_ ۳ واحد_ ۶ سال ساخت_ ۲ اتاق خواب_پارکینگ_ طبقه دوم و سوم_ متراژ کل: ۱۰۲_ زیربنا: ۹۵ متر