بنچاق/ یک قطعه زمین_ کاربری مسکونی_ متراژ: ۴۴۵ متر_ ادرس: صومعه سرا_ بلوار خرمشهر_ روبروی نظام مهندسی