به منظور تماس با املاک بنچاق رشت از فرم تماس زیر استفاده بفرمایید. همچنین شما همواره قادر خواهید بود که از طریق شماره‌های: ربیعی: ۰۹۱۱۳۳۷۶۴۱۰_ نویدی: ۰۹۱۱۶۷۰۷۰۳۰_ ایرانخواه: ۰۹۲۱۶۵۰۶۱۸۶_ ضیابری: ۰۹۱۱۶۷۰۷۰۴۰_وحیدی: ۰۹۱۹۲۸۱۸۲۵۳پ- برگچین: ۰۹۱۱۷۹۹۳۰۳۸و یا ایمیل contact@bonchagh.info با ما در ارتباط باشید.